--คนส่วนใหญ่มักจะพูดกันเสมอว่า ร่างกายคนเราจะแข็งแรงได้จะต้องมาจากภายในจิตใจที่เข้มแข็ง --

    สำหรับตัวเองแล้วตอนนี้มีความรู้สึกว่าไม่จริงซะแล้ว... เพราะรู้สึกตัวเองตลอดเวลาว่าเราอ่อนไหวง่ายเหลือเกิน จิตใจก็ไม่เข้มแข็งเอาเสียเลย ทั้ง ๆ ที่ร่างกายก็แข็งแรงนะ

    บางทีการที่คนเราจะเข้มแข็งได้ ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายเช่นกัน และเหตุผลที่สำคัญก็น่าจะเป็นสภาพแวดล้อมตัวเราด้วยเหมือนกัน

---ไม่ว่าจิตใจจะอ่อนแอ แค่ใหน แต่เราก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้--