วงเรียนรู้คุณเอื้ออำเภอ

wassna
วงเรียนรู้คุณเอื้ออำเภอ
การจัดการความรู้(KM)ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนี้ เป็นความเคลื่อนไหวของวงเรียนรู้คุณเอื้ออำเภอ  คือนายอำเภอจำนวน 23  อำเภอเ  และหัวหน้าหน่วยงานราชการระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งจะมีการอบรมการเป็นคุณอำนวย  รับทราบบทบาทและการทำงานในฐานะคุณอำนวยในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2550   เนื้อหาการอบรม จะเป็นเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคุณอำนวยในกิจกรรมการเล่าเรื่อง  เรื่องเล่าเร้าพลัง โดยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 5 กล่ม เล่าเรื่องความสำเร็จของงานในพื้นที่  และร่วมกันสกัดขุมความรู้จากเรื่อง  มาจัดจัดเป็นชุดความรู้  และมีการจัดทำเครื่องมือ คือตารางอิสรภาพ   และสายธารแห่งปัญญา  รวมทั้งบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการทำ AAR เพื่อประเมินผลที่ได้จากการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำเสนอแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  การอบรมครั้งนี้ได้ข่าวว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม  ทองสงค์จะเข้าร่วมด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี หัวปลาใหญ่เป็นผู้นำที่จะพาฝูงปลาแวกว่ายไปในทิศทางเดียวกัน คอยเอื้ออำนวยให้ขวัญกำลังใจคณะทำงานทุกระดับเพื่อให้การทำงานเชื่อมโยงและเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน ชุมชน สังคม ในส่วนของ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นคณะทำงานทีมประสาน เลขาได้ดำเนินการประสานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถังความรู้สู่ความคิด

คำสำคัญ (Tags)#ถังความรู้สู่ความคิด

หมายเลขบันทึก: 82580, เขียน: 08 Mar 2007 @ 10:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)