ครั้งที่แล้ว พูดถึงการแยกคอลัมภ์ชื่อและนามสกุลออกจากกันจากข้อมูลที่อยู่รวมกันเป็นชื่อ-สกุล คราวนี้จะทำในทางกลับกันจากข้อมูลเดิมที่แยกคอลัมภ์ชื่อและสกุล เราจะจับมารวมไว้ในคอลัมภ์เดียวเป็นชื่อ-สกุล ทำได้ดังนี้ครับ

      1.ถ้าคอลัมภ์ชื่อเป็น A1 คอลัมภ์นามสกุลเป็น B1

      2.สร้างคอลัมภ์ว่างที่ C1 เพื่อใส่ผลลัพย์เป็นชื่อ-สกุล

      3.คลิกที่ A3 พิมพ์ =A1&"   "&B1 

         โดยระหว่าง "   " นั้น ให้เคาะ space bar เท่าจำนวนเคาะที่ต้องการให้ชื่อห่างจากสกุลกี่เคาะนั่นเอง

      4.เคาะ enter

      5. ลาก copy ได้ตามต้องการ ลองทำดูนะครับ