กลยุทธ์นี้มีความหมายว่า  เมื่อประสงค์จักทำให้ข้าศึกตกอยู่ในภาวะลำบาก  ไม่แน่ว่าจะต้องใช้วิธีรบแต่ฝ่ายเดียว  ต้องทำลายความแกร่งกล้าของข้าศึกลงไป  ปัญหาที่พบเจอะเจอ  คือหลายคนขาดความเพียรในการที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส  ให้สร้างแรงจูงใจและเชื่อมั่น  ภูมิใจในองค์ความรู้  กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญ  ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์  ทุกปัญหามีทางออก  การแนะแนวคือสิ่งที่สำคัญเมื่อเขาเห็นเด่นชัด จะพิชิตชัยได้ในที่สุด

สรุปแนวทางที่ 4 รอซ้ำยามเปลี้ย จงสร้างแรงจูงใจ ใส่ใจและแนะแนว ทำลายความท้อถอย คอยให้กำลังใจ เติมไฟแห่งการเรียนรู้  จะเป็นผู้ได้ชัยชนะ

ไว้พบกันใหม่ในแนวทางที่ 5  ขอคาราวะ