GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Introduction to PMQA-TQA

อบรมชี้แจงและทำความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดอบรมและชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ในวันที่  6 มีนาคม  2550  มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 200 คน  ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณะ  หน่วย และบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านแผนและด้านการประกันคุณภาพ  โดยในช่วงเข้าเป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเชิงปฎิบัติการเพื่อเรียนรู้หมวด 1-6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 82578
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ไปเข้าประชุมด้วยแหละ งานนี้ ทำให้เริ่มๆ รู้จัก กับ PMQA บ้างเล็กน้อย...
การเขียนรายงานตนเองนั้นเป็นการเขียนรายงานในงานที่เราทำ เพื่อให้เราย้อนกลับมาศึกษาขั้นตอนการทำงานของเราได้ว่าสามารถปรับปรุงด้านใดได้บ้างไง....โฮะ....โฮะ... 
อยากรู้เกี่ยวกับ  PMQA  อย่างละเอียด จัง  มีเว็บไหมเอ่ย