หัวข้อการวิจัยด้าน "คุณอำนวย"(Facilitator) ระดับปริญญาเอก

Witshayawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"คุณอำนวย"(Facilitator)

กระผมเพิ่งเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีความสนใจทางด้าน KM และกำลังทบทวนงานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาประเด็น/หัวข้อวิจัย ในการจัดทำ Concept paper ซึ่งโดยพื้นฐานความรู้และความถนัดจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ดั้งนั้นประเด็นย่อยที่สนใจใน KM คือ "คุณอำนวย" (Facilitator, ในความหมายของท่าน ศ.นพ.วิจารณ์) จึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่านที่ผ่านเข้ามาได้ชี้นำและชี้แนะผู้วิจัย

1) ในปัจจุบัน งานวิจัยระดับปริญญาโทหรือเอก เกี่ยวกับการพัฒนา "คุณอำนวย" (Facilitator) มีท่านใดศึกษาอยู่บ้าง   ซึ่งถ้าหากมีแล้ว มีในมุมมองใด เนื่องจากผู้ศึกษาเกรงจะซ้ำกัน และจะได้ไม่เสียเวลาในการวิจัยต่อไป

2) ประเด็นปัญหาอื่นๆ (แยกย่อย)ทางด้าน KM ที่น่าสนใจ (และอาจจะสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด) เพื่อเป็นแนวทางในการกลับไปทบทวนวรรณกรรม และจัดทำ Concept paper เนื่องจากว่า KM เป็นเรื่องที่กว้างเกี่ยวข้องหลายสาขาวิชา

ขอบพระคุณมากครับ

วิชญวัชญ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศและความรู้เพื่องานวิจัยKMความเห็น (0)