รู้สึกมีความสนใจ อยากเข้าไปหาความรู้มากในชุมชน ที่อ.วิบูลย์ได้แนะนำ  แต่ต้องเรียนรู้เอง รู้สึกว่าทำได้ช้ามาก ต้องลองไปเรื่อย ๆ ก็เลยมีความรู้สึกว่า หน่วยประกันน่าจะจัดให้มีการอบรม เพราะรู้สึกว่า ทุกคณะควรเข้ามามีส่วนร่วม  มีบางคณะเท่านั้นเองที่ได้เข้าเป็นสมาชิก  อยู่คณะวิทย์ ไม่ได้ทราบข่าวเลย   ถ้าเปิดให้มีการฝึกอบรม  จะขอบคุณมากค่ะ