กิจกรรมดีๆ ที่หาได้ในเมืองใหญ่ กิจกรรมเพื่อต่อเติมจิตสำนึก กระตุ้นจิตอาสา ให้มีพลังในการทำงานเพื่อสังคมต่อไปในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา มีงานดีๆ 3 งานที่ได้ไปเดิน ไปดู ไปฟัง ไปเติมความฝัน ความหวังให้กับหัวใจของตัวเอง

วันเสาร์ 25 พฤศจิกายน งาน 25 ปีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มอส. ได้หนังสือที่จัดทำเนื่องในโอกาสครบรอบงานนี้ มีคำกลอนดีๆ อยู่ที่ปกหน้า........

อีกไกลมากหากจะไปให้...ถึงฝัน  ผ่านคืนวันหวั่นไหวอีกหลายหน ต้องเพียรถามเพียรตอบต่อตัวตน ว่าอดทนด้นเดินอยู่เพื่อใด ก้าวต่อก้าวที่เท้าย่างบนทางนี้ เธอคนดีตระหนักแน่อยู่แค่ไหน เตรียมความพร้อมความแกร่งแห่งดวงใจ ไปชมดงดอกไม้ที่ปลายทาง..... สุจิตรา สุดเดียวไกร

ส่วนปกหลังก็มีข้อความดีๆ อีกเช่นกัน

แท้จริงอาสาสมัครเป็นงานที่เราควรทำไปจนตลอดชีวิต เช่นเดียวกับการศึกษาซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เป็นงานที่ทุกคนควรทำจนกว่าจะหมดลมหายใจ เนื้อแท้ของความเป็นอาสาสมัครนั้นอยู่ที่จิตใจ คือมี "จิตอาสา" ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น หรือนึกถึงส่วนรวม จะเป็นครู พ่อค้า นักธุรกิจ หรือข้าราชการ ก็สามารถเป็นอาสาสมัครได้ตลอดเวลา หากมีจิตใจที่คำนึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ เราจำต้องตระหนักอยู่เสมอว่า "อาสาสมัคร" นั้นไม่ใช่อาชีพ หากคือสำนึกที่สมควรอยู่คู่กับความเป็นมนุษย์ของเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่.... พระไพศาล วิสาโล

จริงๆ แล้วมีหนังสือที่สัมภาษณ์ มอส. รวมทั้งคณะกรรมการอีกหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงอัมพร มีสุข อาจารย์โคทม อารียา อาจารย์จอน อึ้งภากรณ์ และอีกหลายๆคน ชื่อหนังสือว่า  Change ...คิดว่าคงจะมีวางที่ร้านหนังสือทั่วไป..

บรรยากาศภายในงานมีซุ้มกิจกรรมต่างๆ มากมาย หลายซุ้มที่น่าสนใจ ... ขอเขียนถึงซุ้มนี้เพราะว่าเคยทำงานเก่าในสายงานนี้มาทำให้นึกไปถึงภาพเก่าๆ ที่ผ่านมา ซุ้มของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มีงานหนังสั้นเป็น วีซีดี มาแจกชื่อ  หนังม่านรูด (เซ็กส์ที่ไม่เจ็บ) เป็นซีดีที่ทำแพ็คเกจสวยน่าติดตาม รวมทั้งหนังสั้นทุกเรื่องที่อยู่ในซีดีนั้น ใครสนใจ คิดว่าเขาคงจะมีให้ download จากเว็บไซต์ภายในเร็วๆนี้