การสร้างวิทยากรแกนนำด้านจัดการความรุ้สู่ระดับผู้ปฎิบัติการ

  ติดต่อ

  แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  

หลังจากที่ อศจ.ได้รับงบประมาณแล้ว ควรดำเนินการดังนี้

  1. จัดแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบดำเนินงานของ ศตจ. อศจ.
  2. จัดส่งผู้ที่จะเป็นวิทยากรแกนนำระดับ อศจ. และระดับสถานศึกษาเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  3. เงินส่วนที่เหลือ ประธาน อศจ. จัดสรรให้วิทยาลัยที่จัดทำโครงการ ตามกระบวนการ KM อบรมไปแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก

หมายเลขบันทึก: 8255, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:10:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)