5 ส.เป็นเทคนิคง่ายๆ แต่สำเร็จยาก ตอน ก่อนถึงวัน Big Cleaning Day ก็....มีการแจกเสือ 5 ส. เพื่อเป็น Incentive และขวัญกำลังใจ ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดต่อมา โดยมีทีมคณะกรรมการ 24 คนเป็นผู้ออกแบบเสื้อและสอบถามราคาจากร้านค้าโดยทำการสอบถามกันเองไม่ผ่านคนกลาง...จนได้ของดีราคาพอประมาณสามารถใช้ได้ทั้งปี...แล้วนำมา Vote...ซึ่งเสื้อนั้นก็จะสอดคล้องกับการ เทอดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้วยโดยใช้เสื้อสีเหลืองขลิบฟ้า มีสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลพุทธชินราชอยู่ที่อกด้านซ้ายบนกระเป๋าเสื้อและปักคำว่า “Big Clean” ไว้ที่ไหล่ด้านขวาเป็นการแสดงออกที่บ่งบอกว่าพวกเรารักองค์การพร้อมกับรับภาระความสะอาดที่ยิ่งใหญ่ไว้บนบ่าที่แข็งแรงและถนัดของพวกเราแจกให้ทุกคนทุกหน่วยงาน....บางหน่วยงานก็มีการบริหารจัดการในการแจกเสื้อและกระตุ้นลูกน้อง เช่น มีข้อแม้ของการแจกเสื้อว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำ 5 ส.ถ้าไม่มาจะปรับเงินพร้อมกับไม่แจกเสื้อ...บางหน่วยงานเบาหน่อย...ให้มารับเสื้อวัน Big Cleaning Day ตอนเช้าเลย...บางหน่วยงาน..ก็มีอาหารเสริมนอกจากที่ รพ.จัดให้ เพื่อเพิ่มแรงให้ลูกน้อง...ซึ่งแล้วแต่เทคนิคของหัวหน้าแต่ละคน...ตรงนี้ก็คงต้องรอดูกันว่ามาด้วยใจรักองค์กรกันมากน้อยเท่าไร...Kead หวังว่าจะได้เห็นคนโรงพยาบาลพุทธฯ.องค์การของเราเต็มไปด้วยสีเหลืองขลิบฟ้าในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2550 นี้ครบ 2,300 คน เพื่อร่วมกันทำ 5ส.เทอดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9และลดหนี้แผ่นดินโดยการทำ 5 ส.นอกเวลาราชการกัน....โอกาสหน้าจะมาเล่าถึงบรรยากาศวัน Big Cleaning Day วันนี้แค่นี้ก่อนนะค่ะ......