ราศีทั้งหมดจะจัดเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งเสมอ ซึ่งเมื่อนำธาตุทั้ง ๔ ไปหารราศีทั้ง ๑๒ ก็จะได้ ๓ นั่นคือ ที่มาของ ต้น กลาง และปลายของธาตุ...

ธาตุต้น คือ ธาตุแรกเริ่ม เป็นอดีต ดังนี้ 

๑. ราศีเมษ เป็น ธาตุไฟ

๒. ราศีพฤษภ เป็น ธาตุดิน

๓. ราศีเมถุน เป็น ธาตุลม

๔. ราศีกรกฎ เป็น ธาตุน้ำ

.......

ธาตุกลาง คือ ธาตุมั่นคง เป็นปัจจุบัน ดังนี้

๕. ราศีสิงห์ เป็น ธาตุไฟ

๖. ราศีกันย์ เป็น ธาตุดิน

๗. ราศีตุลย์ เป็น ธาตุลม

๘. ราศีพิจิก เป็น ธาตุน้ำ

......

ธาตุปลาย คือ ธาตุแปรเปลี่ยนไป เป็นธาตุอนาคต ดังนี้

๙. ราศีธนู เป็น ธาตุไฟ

๑๐. ราศีมังกร เป็น ธาตุดิน

๑๑. ราศีกุมภ์ เป็น ธาตุลม

๑๒. ราศีมีน เป็น ธาตุน้ำ

.....

ธาตุไฟ คือ เมษ สิงห์ ธนู

ธาตุดิน คือ พฤษภ กันย์ มังกร

ธาตุลม คือ เมถุน ตุลย์ กุมภ์

ธาตุน้ำ คือ กรกฎ พิจิก มีน

....

รายละเอียดของต้นธาตุ กลางธาตุ และปลายธาตุ ก็มีอยู่อีก เช่น

ไฟในราศีเมษ เป็นไฟต้น ถ้าเป็นความคิดของคน ก็อาจหมายถึงความคิดริเริ่ม ซึ่งอาจไปไม่ถึงไหน คล้ายๆ กับไฟที่แรกจุดขึ้นมาก็อาจดับได้..

ไฟในราศีสิงห์ เป็นไฟกลาง ถ้าเป็นความคิดของคน ก็อาจหมายถึงความคิดที่แปรเป็นการกระทำได้อย่างทันที คล้ายๆ กับไฟที่กำลังลุกเต็มที่สามารถนำมาใช้ได้ตามความประสงค์

ไฟในราศีธนู เป็นไฟปลาย ถ้าเป็นความคิดของคน ก็อาจหมายถึง ความคิดที่ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คล้ายๆ กับไฟสุมข้อน ซึ่งอาจไม่มีเปลวหรือควัน แต่ยังคงมีพลังความร้อน และอาจลุกกระพือขึ้นมาได้อีกครั้ง...ประมาณนี้..

ส่วนธาตุอื่นๆ ผู้สนใจก็อาจแปรความหมายและจินตนาการได้เอง...

ดังกล่าวแล้วว่า ชีวิต ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ในส่วนของร่างกายคือธาตุทั้งสี่ผสมผสานกัน ในส่วนของจิตใจ ก็ต้องนำเรื่อง ธาตุหกมาอธิบาย ซึ่งค่อยเล่าในตอนต่อไป