“คุณละเอียด” ในเวทีการจัดการความรู้

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง...ที่กำลังเดินทางสู่ความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญที่ "วิทยากรกระบวนการ" ต้องทำเป็น

     เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2550    โรงแรมหลุยส์แทรเวิร์น กรุงเทพมหานคร  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดเวทีเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เรื่อง  การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร  จำนวน  76  จังหวัด ประมาณ  200 กว่าคน                

     ในขณะที่มีการแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น  18  กลุ่ม (ตามจังหวัดนำร่อง  18  จังหวัด ปี 2549)โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อหาข้อสรุปรวมของกลุ่มตนเองเกี่ยวกับ การนำ... การจัดการความรู้...ไปใช้กับงานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อย่างไร? ได้แก่  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  วิสาหกิจชุมชน  และ Food Safety  โดยให้เวลา ประมาณ  2  ชั่วโมง                

     ฉะนั้นเมื่อแต่ละกลุ่มเริ่มปฏิบัติงานตามกิจกรรมและประเด็นที่กำหนด  ดิฉันก็ได้เริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการ แอบมอง แอบฟัง  แอบถ่ายรูป  และแอบสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม   ซึ่งสรุปได้ว่า...........

          เวลา  0.00 นาที    สิ่งที่เห็น     แต่ละกลุ่มจะมีคุณอำนวยประจำกลุ่ม  มีการ ทักทาย มีการแนะนำตนเอง  และ มีการอธิบาย/อภิปราย เพื่อทำ ความเข้าใจกับโจทย์                

          เวลา  0.10  นาที   สิ่งที่เห็น   แต่ละกลุ่มเริ่มเข้าใจโจทย์ที่ต้องทำร่วมกัน มีคนลุกขึ้น มาเขียนข้อความลงในกระดาษฟาง  เริ่มมีข้อมูลออกมา เป็นของกลุ่มและถูกบันทึกไว้  และมีเสียงดังนิดหน่อย

          เวลา  0.20  นาที   สิ่งที่เห็น  เริ่มมีการนำกระดาษฟางที่มีข้อความเต็มแผ่นไปติดข้าง ฝาผนัง  และเสียงเริ่มดังขึ้น                

          เวลา  0.30  นาที   สิ่งที่เห็น  เริ่มมีการทบทวนข้อความที่เขียนในกระดาษฟาง เช่น  เอ้า ๆ ๆ ฟังหน่อย ๆ ๆ จะทบทวนที่เขียนให้ฟัง....  แล้วในกลุ่มก็บอกว่า เอ้า ๆ ๆ ฟังมันหน่อย ๆ.. เป็นต้น และ 85 % จาก 18 กลุ่ม มีการเขียนข้อมูลของกลุ่มลงใน กระดาษฟาง                

          เวลา  0.40  นาที   สิ่งที่เห็น  ทุกกลุ่ม (100 %) มีการเขียนข้อมูลที่เป็นผลสรุปของ กลุ่มลงในกระดาฟาง และมี 5 กลุ่ม ที่นำกระดาษฟางที่มี ข้อมูลเต็มแผ่นไปติดข้างฝาผนัง เพื่อให้ทุกคนในกลุ่ม ของตนเองได้เห็นข้อมูลทั้งหมด                

          เวลา  60  นาที    สิ่งที่เห็น  ประมาณ 80 % จาก 18 กลุ่มได้ผ่าน KV  และก้าวสู่ KS                

          เวลา  90  นาที    สิ่งที่เห็น   มีบางกลุ่มทำงานเสร็จแล้ว และ ประมาณ 80 % จาก 18 กลุ่ม ได้ผ่าน KS และ ก้าวสู่ KA                

          เวลา  180  นาที   สิ่งที่เห็น   ประมาณ 90 % จาก 18 กลุ่ม ทำงานเสร็จ คือ  มี  KV  KS  และ KA  และพร้อมสำหรับนำเสนอ          

           เครื่องมือที่ดิฉันใช้เก็บข้อมูลค่ะ....      

       

     ฉะนั้น การทำกิจกรรมของทุกกลุ่มตามโจทย์ที่กำหนดจึงเสร็จงานโดยใช้เวลา ประมาณ 2.30 ชั่วโมง  กับการแบ่งกลุ่ม 18 กลุ่ม ๆ ละ10 15 คน ที่รวมกัน 4 5 จังหวัดต่อกลุ่ม  โดยมี คุณอำนวย  คอยดูแลห่าง ๆและเป็นครั้งคราว                 

     ซึ่งข้อมูลที่ดิฉันเก็บมาเล่าให้ท่านฟังนั้น  ดิฉันก็ได้นำสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวที่เห็นและเก็บได้กลับไปสะท้อนสู่กลุ่มใหญ่ในการจัดเวทีหลังจากทุกกลุ่มได้นำเสนอข้อมูลของตนเอง  จึงเป็นที่มาของฉายาว่า  คุณละเอียด ในเวทีการจัดการความรู้ค่ะ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#km#กระบวนการกลุ่ม

หมายเลขบันทึก: 82462, เขียน: 07 Mar 2007 @ 18:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

  • ขอมอบรางวัล  "คุณสังเกตุ" ดีเด่น ให้น้องจือ ด้วยค่ะ
  • ส่วนรางวัลจะเป็นอะไรนั้น คงต้องปรึกษาคุณสำราญค่ะ
  • ขอมอบรางวัลให้ด้วยค่ะ ... เป็นความชื่นชม จากใจค่ะ :> <:
  • คุณละเอียด  ก็คือ คุณศิริวรรณ น่ะเอง
เขียนเมื่อ 

       ขอเพิ่มเติมจากฉายาที่คุณหมอนนทลีตั้งให้  ขอเรียกว่า  "คุณละเอียดศรี" ก็แล้วกันนะครับ

เยี่ยมยอดเลยจริงครับ  คิดไงก็ไม่รู้ สงสัยเป็นคน KM  แน่ ๆ

เรียน  คุณนันทา  คุณเพื่อนร่วมทาง  คุณสิงห์ป่าสัก  

          และคุณชาญวิทย์-นครศรีฯ

     1. ขอบคุณสำหรับฉายา "ละเอียดศรี" ค่ะ

     2.  หลักการ KM  ต้องรู้จักชมและดม  และ "รางวัลกำลังใจ" ที่มีให้ชาวจัดการความรู้ค่ะ