ผ่านไปอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับ สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน สำหรับช่วงที่ 3 นี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย  ซึ่งเราได้จัดที่บริเวณ ชั้น 2 ห้อง 209 ตึก CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในช่วงเช้าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งวิทยากรในการอบรมการใช้โปรแกรมครั้งนี้ คือ อาจารย์บัณฑิตา  อินสมบัติ  

บรรยากาศในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ก็ตั้งอกตั้งใจในการฟังเป็นอย่างดี ซึ่งทางทีมงานก็ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้โปรแกรมจริงๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยสถาบันที่นำมาด้วย เป็นการเรียนรู้ไปด้วยและก็ได้ผลงานออกมาจริงๆ สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาทางเราก็ได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้ฝึกวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้นำความรู้ครั้งนี้ไปวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยสถาบันของตนเองที่ได้เก็บข้อมูลไว้

 

นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็มีการสอนการทำกราฟ ทำแผนภูมิเพื่อใช้ในการสรุปผลงานวิจัย

ในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ยังได้ฟังการบรรยาย การนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเขียนบทความทางวิชาการ และ การบรรยายการเตรียมผลงานเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ โดย รศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ์

 

 หลังจากการอบรมในครั้งนี้แล้ว ต่อไปคงต้องเป็นหน้าที่ของนักวิจัยสถาบันที่จะต้องกลับไปวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยสถาบันของตนเอง

 

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน ในช่วงที่ 4 ซึ่งถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นชัย เราจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันในวันที่ 3- 4 เมษายน 2550 ณ วนธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.วังทอง จ. พิษณุโลก

ผมเองในฐานะผู้จัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและตื่นเต้น กับนักวิจัยสถาบัน ที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกกว่า 70 ชีวิต และอดนึกถึงบรรยากาศ การขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน  (ซึ่งหลายคนเป็นครั้งแรกในชีวิต) อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเสียไม่ได้ เอาไว้ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปนะครับ

 บรรยากาศการอบรมช่วงที่ 2 :  http://gotoknow.org/blog/sathit-sutthi/77464

บรรยากาศการอบรมช่วงที่ 1 : http://gotoknow.org/blog/sathit-sutthi/75503    : http://gotoknow.org/blog/sathit-sutthi/75537