วันนี้ (7 มี.ค. 2550) คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ มมส. (MSU-KM Team B) ได้ประชุมกันเป็นครั้งที่ 2/2550  เริ่มประชุมกันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 11.00 น. โดยประมาณ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ...ผมขอนำเรียนเสนอวาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ผลการพิจารณา "รางวัล ฅ KM มมส." ประจำเดือนมกราคม 2550 ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแรก และผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว วันนี้เป็นการประชุมกันอย่างเป็นทางการจึงมีโอกาสมอบกันอย่างเป็นทางการเสียทีครับ หลังจากที่ติดตามทาง Blogger หลายๆ ท่านไปแล้วประธานคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ มมส. (ผศ.ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ) มอบเสื้อ "ฅ KM มมส." ให้กับคุณพนัส (แผ่นดิน)

...จากนั้นหลังจากที่คุณพนัส (แผ่นดิน) ได้รับมอบเสื้อรางวัลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณพนัส (แผ่นดิน) ก็ได้แสดงความรู้สึกแก่ที่ประชุมฯ ลองคลิกฟังเสียงแสดงความรุ้สึกกันแบบสดๆ ได้ที่ http://gotoknow.org/file/wichitchavaha/sound-pandin.WAV (ขนาดไฟล์ 894 k)

คุณพนัส (แผ่นดิน) แสดงความรู้สึกทีได้รับรางวัล "ฅ km มมส."

--------------------------