การทำงาน   ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ   ขึ้นอยู่กับว่า             เราจะมองปัญหานั้นสำคัญอย่างไร.....จงตั้งสติ                                  เพื่อรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น         และค่อย ๆ คิดแก้ไขกันต่อไป....