มีใครพอทราบ (หรือเดา) บ้างไหมครับว่า ทำไมคนจีนจึงมีนิสัยชอบจดบันทึกประวัติศาสตร์ได้อย่างละเอียดละออ ย้อนกลับไปได้นับหลายพันปี?

 จำได้ว่ามีคนพวกหนึ่งที่เรียกว่า "อาลักษณ์" (สะกดถูก?) ทำหน้าที่นี้