เรื่องของพระบรมธาตุ สืบเนื่องมาจากวันมาฆบูชาที่ผมไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ เชียงใหม่

เรื่องของพระบรมธาตุ สืบเนื่องมาจากวันมาฆบูชาที่ผมไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ เชียงใหม่

        พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุนั้นแท้ที่จริงก็ คือ พระบรมอัฐิหรือกระดูกของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแต่ที่ไม่เรียกว่า     "พระบรมอัฐิ" ก็เป็นเพราะพระบรม ธาตุมีลักษณะและอานุภาพแตกต่างจากกระดูกของมนุษย์ธรรมดาเป็นอันมากทั้งนี้เป็นเพราะพระพุทธองค์ ทรงสมบูรณ์ด้วย พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และ พระกรุณาธิคุณ อย่างที่ไม่อาจมีบุคคลใดมาเทียบได้ ทรงเป็นผู้สำเร็จอรหัตผล และบรรลุถึง ซึ่งพระนิพพานอันเป็น ธรรมวิเศษยอดยิ่ง ดังนั้นพระบรมธาตุมิใช่มีลักษณะเหมือนดังกระดูกมนุษย์สามัญโดยทั่วไป   หากแต่มีลักษณะเป็น "ธาตุ" ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อมองดูโดยผิวเผินแล้วก็จะคล้ายไข่มุกขนาดเล็ก คล้ายหิน คล้ายแก้ว คล้ายเพชร ฯลฯ และมีสีสันวรรณะต่างๆกัน เช่น ขาวสุกใส ขาวดุจงาช้าง เขียว เหลืองอ่อน แดงเรื่อๆ สีทอง ฯลฯ

      พระอรหันตธาตุ ก็คือ อัฐิของพระอริยสงฆ์ที่เพียรพยายามปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้จนจิตบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์เป็นเหตุให้ อัฐิของท่านกลายเป็น "พระธาตุ" เช่นพระโมคคัลลาห์ พระสารีบุตร  หลวงปู่มั่น ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทานตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#พระบรมธาตุ

หมายเลขบันทึก: 82399, เขียน: 07 Mar 2007 @ 11:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ดูลักษณะแล้วออกทางสถาปัตยกรรม ทางอินเดีย พม่า เลยครับ