ใส่ใจสุขภาพ

ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อม  สังคมของเรามีมลภาวะเป็นพิษ  ฝุ่น  ควัน รวมทั้งความเครียดจากการทำงาน เศรษฐกิจ  สังคม ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู้ที่เผชิญกับสภาวะโรคเครียดรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยกันมาขึ้นอย่างมาก  จะเห็นว่าคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น การรับประทานอาหาร  การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ปราศจากโรคย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน  วิธีการดูแลสุขภาพ  ควรรับประทานผัก  ผลไม้  เป็นประจำ  หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง   การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ทำให้มีความสุขในการทำงาน การดำเนินชิวิต...