ถ้าต้องการให้ก้นหม้อล้างง่าย เมื่อเวลาหุงต้มให้ใช้ผงซักฟอกผสมน้ำทาก้นหม้อเอาไว้