ไข่เป็ดโตกว่าให้คุณค่าทางอาหาร มากกว่าไข่ไก่ ทำอาหารคาวใช้ไข่เป็ด ทำอาหารหวานใช้ไข่ไก่ รับประทานวันละ 1 ฟอง ก็พอ เด็กและคนชรารับประทานไข่สุกดีกว่าไข่ดิบ