ภาพรวม ๆ คือ ภาพแรกเป็น KM model ของ สคส. เป็นปลาทูเต็มตัว มีเนื้อหนัง สมอง หัวใจ และหางครบ ส่วน KM model ของสถาบันเพิ่ม ฯ (ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง) จะเห็นว่า คล้าย ๆ ปลาเช่นกัน แต่ว่า มีแต่ก้างและหันหัวไปคนละทางกับของ สคส.

โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร มหาวิทยาลัยนเรศวร http://gotoknow.org/blog/nurqakm/3946