เวลาปรุงอาหารไข่ ถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้ไข่แข็งไม่อร่อย