การบริหารความเสี่ยง มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบูรณาการ HA และ กพร ๒๕๔๙

การบริหารความเสี่ยง มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

 จากข้อมูลล่าสุดของ กพร ในการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๔๙ ด้านการ " พัฒนาองค์กร" มีเรื่องที่สามารถนำเข้ามาบูรณาการ ระหว่าง ข้อตกลง จาก กพร และ การพัฒนางานประจำ ของ โรงพยาบาล ที่นำ "HA" มาเป็นแนวทางดังนี้ครับ

การบริหารความเสี่ยง
ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน
http://www.opdc.go.th/thai/frame_kpi_49.php

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#ha

หมายเลขบันทึก: 8233, เขียน: 28 Nov 2005 @ 08:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการสัมมนามาตรฐานโรงพยาบาล(HA)
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.จิตเจริญ  ไชยาคำ

                ตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความอนุเคราห์จากท่านเพื่อมาเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนามาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ในวันที่ 3 มีนาคม 2549 และในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 นั้น จึงใคร่ขอแจ้งกลุ่มเป้าหมาย (จำนวนบุคลากร) ที่จะเข้าร่วมอบรม ดังนี้

             1. อาจารย์ทันตแพทย์   จำนวน         40        คน

             2. พยาบาล                จำนวน           1       คน

             3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน    3       คน

             4. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน      2        คน

            5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์    จำนวน     1        คน

            6. นักวิชาการพัสดุ            จำนวน       2        คน

            7. ช่างยูนิตทำฟัน             จำนวน       3        คน

            8. ผู้ช่วยทันตแพทย์          จำนวน      21       คน

            9. คนงาน                      จำนวน       6         คน

                                                    รวม    79         คน

                                             ขอแสดงความนับถือ

                                     เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการฯ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน รองคณบดี ไพโรจน์ และ ทีมงานผู้รับผิดชอบ

 ผมขอทราบความก้าวหน้าดังนี้ครับ

 ๑.ผลการประเมินการ "สัมมนา" ครั้งที่แล้ว

 ๒.ผลการดำเนินงาน

   ๒.๑ แผนในปี ๒๕๔๘ และ ปี ๒๕๔๙

   ๒.๒ ผลการดำเนินงาน ปี ๔๘ และ ไรมาสแรก ๔๙

 ๓.กิจกรรม "หัวหน้าพาทำ และ หัวพาทบทวน" ได้ดำเนินการไปได้ กี่หน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ เป็นอย่างไร มีการเก็บ Incident และ มีการทำบัญชีความเสี่ยง ครอบคลุม เรื่องอะไรบ้าง

 ๔.ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ "พัฒนาคุณภาพ" หลังจากการจัด "บรรยายไปสองครั้งนั้น" มีอะไรบ้าง

 JJ

ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการHA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน อ.จิตเจริญ

ขอชี้แจงอาจารย์ดังนี้ค่ะ

ข้อ1. ผลการประเมินการสัมมนาครั้งที่แล้วได้ส่งทางE-mailโดยแนบไฟล์

ข้อ2-4 ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่มีการทำแบบรายงานอุบัติการณ์(ความเสี่ยง).รพ.ทันตกรรม โดยเก็บรวบรวมรายงานไว้แล้ว

อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะมีทีมงานมาด้วยหรือเปล่าคะ และหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้

                            ขอแสดงความนับถือ

                       ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการHA

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนทีมงาน Dent_NU2006

 ผมเรียนเสนอทำ "Action Learning" โดยการ "ลปรร" ครับ

 ดังนั้นขอให้เก็บ "อุบัติการณ์ หรือ ความเสี่ยง ทั้ง คลินิก และ ฝ่ายสนับสนุนมาด้วยครับ ขอในรอบ หนึ่งปี หรือ หกเดือน ของทุกงานมาทำกิจกรรมร่วมกัน"