ที่ ม.สงขลานครินทร์ฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วครับ แฟลตที่ผมอยู่นี่ติดริมเขา ความชื้นที่มีอยู่เยอะอยู่แล้ว ยิ่งชื้นกันเข้าไปใหญ่ หนังสือซื้อมาใหม่ๆ เล่มเล็กๆ วางไว้สามสี่วันตอนนี้อ้วนท้วนขนาดเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแล้ว สงสัยพยายามเพิ่มหุ่นให้ทันหนังสือเล่มอื่นๆ ในตู้ อยู่ ม.สงขลานครินทร์นี่เปลืองตู้หนังสือครับ หนังสือจะอ้วนกว่าปกติ

วันนี้ผมต้องเอาจาระบีไปป้ายตามกลไกประตูรถ เพราะเริ่มสังเกตว่าประตูรถเริ่มแข็งๆ ฝืดๆ ปิดไม่ค่อยสนิทเหมือนในหน้าร้อน หน้าฝนอย่างนี้ต้องเสริมจาระบีเข้าไปหน่อยประตูจะปิดได้ดีขึ้น

เรื่องนี้เป็นความรู้ฝังลึกที่เกิดขึ้นจากการอยู่ในพื้นที่ชื้นๆ มานาน เดาแบบคนที่คืนวิชาเคมีให้อาจารย์ไปหมดแล้วว่าจาระบีเก่าโดนความชื้นเข้าไปโมเลกุลคงขยายตัว (มั้ง) เลยเสื่อมสภาพการหล่อลื่น (มั้ง) เอาเป็นว่าป้ายจาระบีใหม่เข้าไปหน่อยแก้ปัญหาได้ก็แล้วกัน