เมื่อประมาณเวลา 15.00 น.ของวันที่ 27 พ.ย.2548 ผมกำลังบันทึกเรื่อง สืบเนื่องจาก... การสร้างตัวชี้วัดและการประเมิน KM ในหน่วยราชการ แต่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่สามารถตีพิมพ์ได้ และในที่สุดก็ตีพิมพ์ไม่ได้เลย แม้จะได้พยายามหลายครั้ง บันทึกนั้นก็หายไปเลย

     ผมเชื่อมต่อ internet ผ่านเครือข่าย TOT ด้วยความเร็ว 50.xx K (สถานะที่แสดงอยู่ Task Manager) ส่วนการเข้า website อื่น ๆ ก็ปกติ เมื่อลอง reset เครื่อง (รวมถึง reconnect) ก็ปรากฏว่าเป็นดังรูปที่แสดงไว้

     บันทึกไว้เผื่อว่าใครเคยมีปัญหาคล้าย ๆ กัน บ้าง ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ซึ่งน่าจะหลาย ๆ สาเหตุ ซึ่งถ้าได้ทราบก็จะดี และได้ป้องกันในคราวหลัง ทั้งนี้เพราะผมต้องพิมพ์บันทึกใหม่อีกครั้ง ซึ่งยากกว่าจะนึกได้เหมือนเดิม (และคงไม่เหมือนกับตอนที่บันทึกขณะ online ฉบับแรก) และใช้เวลานานกว่าเดิมมากขึ้น

     แต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อีกเรื่องว่า น่าจะบันทึกใน MS Word หรือ Notepad ก่อนในทุกกรณีครับ อันนี้เอามาแบ่งปันกัน

     เพิ่มเติม 1 : ถึงเวลาโดยประมาณ 20.00 น. แล้วก็ยังตีพิมพ์ไม่ได้ แต่ทำอย่างอื่น ๆ ได้ เช่นการอ่านบันทึก การแสดงข้อคิดเห็น รวมถึงการตีพิมพ์เฉพาะ Title และข้อความเพียงไม่เกิน 1 บรรทัด
     เพิ่มเติม 2 : ถึงเวลาโดยประมาณ 24.00 น. ก็ยังไม่ได้ครับ