ส่วนที่เกี่ยวข้องของเท๕โนโลยีWIMAX

ถ้ามององค์ประกอบไม่รัดกุมและครบถ้วนWIMAXก็เป็นเทคโนโลยีเจ้าปัญหา

                              องค์ประกอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของWIMAX

 องค์ประกอบของwimaxc]tlj;ogdujp;-hv'

 

                                             ส่วนที่เกี่ยวของของเทคโนโลยีwimax

                                      

1        การซื้อขายเทคโนโลยีเพื่อนำเข้ามาใช้งาน2        กทช .จะต้องศึกษามาตราฐานและติดตามการเปลี่ยนแปลง3        กทช.จะต้อง IEEE เป็นส่วนที่กำหนดมาตราฐานเพื่อให้บริษัทผู้ผลิต4        ติมตามเท๕โนโลยีจากผผู้ผลิต5        การนำเท๕โนโลยีWIMAXมาใช้งาน6        กระทรวงICT กำหนดนโยบาย7        กทช.กำหนดเรื่องราคาที่เหมาะสม8        กทช.ต้องติดตามเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่อง9        ICT ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง10    ผู้ให้บริการกำหนดราคา11    การใช้งานของWIMAX12    ราคาขึ้นกับการใช้งาน13    องค์ประกอบของWIMAXที่เป็นNETWORK14    กระทรวงวัฒนธรรมจะต้องออกกฎความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ล่อแหลมต่อสังคม15    การเชื่อมโยงของผู้ใช้บริการ16    ประเภทการให้บริการWIMAX17    ในกรณีที่ไม่เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ18    การนำไปสู่การฟ้องร้อง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 81pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 81.0pt" class="MsoNormal">19    ส่วนประกอบของโครงข่ายเทคโนโลยีWIMAX</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 81pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 81.0pt" class="MsoNormal">20  การเชื่อมต่อของโครงข่ายกับผู้ให้บริการรายอื่น</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 82125, เขียน: 06 Mar 2007 @ 00:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เคยนำเสนอปัญหาที่จะเกิดกับ wimax ไว้เปล่าครับ?

ผมอยากอ่านจัง 

กำลังติดตามถึงผลกระทบในด้านต่างๆทางด้านลบและจะรวบรวมมาเช่นในด้านเทคนิค ปัญหาเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม