เพ็ญศรี(นก)

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: pensri_phitnit
  • เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
  • สมาชิกเลขที่ 20147
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ร่ำเรียนมาทาง HR คะ ปราถนาอย่างยิ่งยวดที่จะใช้ความรู้ของตนเพื่อพัฒนาองค์กร ศาสตร์แห่งมนุษย์ ซับซ้อน น่าสงสัย น่าค้นหา และติดตาม วิเคราะห์ วิจัยศาสตร์แห่งมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่อยากจะทำที่สุด ถึงแม้จะรู้ว่า HR สายพันธุ์ดีไม่สามารถเติบโตได้ในวงราชการ..ก็ตาม