ช่วงที่ดิฉัน และ ดร.ธวัชชัย ประชุมอยู่ที่ กทม. มีผู้ใช้หลายท่านได้แจ้งปัญหาในการใช้ระบบที่ปรับปรุงใหม่เข้ามาหลายประเด็น เช่น

- ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
- ไม่สามารถลงทะเบียนได้
- ไม่สามารถเข้าบล็อกได้ เป็นต้น

หลังจากที่เราเดินทางกลับจากประชุม ก็ได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวด้วยการเน้นไปที่การเขียน unit testing ดังบันทึกที่ ดร.ธวัชชัย เขียนไว้ค่ะ

ตอนนี้ปัญหาดังกล่าวได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ

ท่านใดที่ยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ กรุณาแจ้งมายัง webmaster นะค่ะ

แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เราอาจไม่สามารถเข้ามาดูแลระบบได้เหมือนที่เคยเนื่องจากบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท TOT ที่เราใช้อยู่มีปัญหาในการเชื่อมต่ออย่างมากค่ะ