ความเห็น 184119

แก้ไขจุดบกพร่องของระบบเรียบร้อยแล้ว

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณย่ามแดง

ดิฉันไม่ค่อยเข้าใจคำถามที่ถามนะค่ะ ไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงส่วน ถามตอบ ที่มีให้ทุกบล็อก หรือเปล่านะค่ะ เช่น http://gotoknow.org/ask/jantawan

ถ้าส่งตัวอย่างให้ดู ดิฉันอาจจะช่วยตอบได้ดีย่ิงขึ้นค่ะ

คำตอบในเบื้องต้นคงเป็นอย่างที่พี่อัมพรบอกค่ะ คือ copy & paste