เราได้ตั้งศูนย์องค์รวมขึ้นแล้วเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ก็ถือว่าเป็นศูนย์แห่งแรกในอำเภอธาตุพนม มีสมาชิกที่เป็นแกนนำทั้งหมด 6 คนและตอนนี้ก็ทำงานทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตามเยี่ยมสมาชิกทั้งใหม่เก่าเยี่ยมทั้งบ้านและในโรงพยาบาล ความคืบหน้ายังไงหรือใครมีคำแนะนำก็บอกด้วยนะครับผลงานตอนนี้ก็มีบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปครับ

ภก.มด