จากลักษณะงานที่ทำต้องทำงานกับระบบเทคโนโลยี่หลักที่มีความซับซ้อนและยังมีการเชื่อมต่อกับระบบย่อย ๆ อีกหลายระบบ และที่สำคัญงานที่ทำเป็นงานซ่อมบำรุง (Maintenance) เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับระบบหรือการทำงานของระบบขัดข้อง เราจะต้องหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดปัญหาขึ้นที่ส่วนใดของระบบ และเราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นให้เร็วที่สุด...

           การที่เราจะวิเคราะห์ให้ได้ว่าปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่วนใดของระบบ เราจำเป็นจะต้องเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นเราต้องมาทำเข้าใจว่าแต่ละส่วนของระบบมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร แล้วเราถึงค่อยมาทำความเข้าใจส่วนย่อย ๆ ของแต่ละระบบ...

           เนื่องจากระบบต้องทำงาน 24 ชั่วโมง เราจึงต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการแก้ปัญหา เพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจระบบจริง ๆ เราก็ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ หรืออาจต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหา นั่นย่อมส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของเราโดยตรงครับ...