ความในใจของนักวิจัยภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐฯ

Archanwell
การทำงานวิจัย โดยเฉพาะการทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นงานที่ยากจะผลิตงานให้ได้อย่างตรงต่อเวลา และเป็นงานที่ยากที่จะหาผู้วิจัยร่วมและผู้ช่วยวิจัย การบริหารงานวิจัยจึงเป็นเรื่องที่ยาก และเมื่อมีปัญหาบริหารจัดการ ปัญหาการบริหารวิชาการก็จะตามมา

            ดังที่มวลมิตรทราบว่า อ.แหวว รับที่จะทำงาน ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า โครงการวิจัยผลกระทบของความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา หรือเรียกโดยย่อว่า โครงการเด็กไร้รัฐ  ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เวลา ๑ ปี ระหว่างกลางปี พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๕๔๘ และแม้จะมีการทำงานได้ภายในเวลาที่กำหนด แต่ อ.แหววก็มีปัญหาที่จะรวบรวมทุกรายละเอียดของกิจกรรมมารวบรวมเขียนเป็น รายงานสรุปการดำเนินการภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ (Overview Report)”

         เหตุผลของปัญหาและความล่าช้าก็คือ ปัญหาชีวิตของเราหลายคนในโครงการที่ทำให้ต้องหยุดการทำงานในช่วงหนึ่ง และปัญหาที่เรามี คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ ที่ร้องทุกข์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อกรณีใดร้ายแรงมาก เราก็จะต้องวางมือจากการเขียนรายงานและพยายามดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องนั้นๆ เสียก่อน          

            มวลมิตรที่ทำงานกับ อ.แหววก็จะเข้าใจปัญหาความล่าช้าอันนี้ รวมถึงทีมบริหารโครงการ ดยค. ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลการให้ทุนการทำงานภายใต้โครงการนี้ และทีมประเมินผลการทำงานที่ตั้งโดยทั้ง มสช. และ สสส. ซึ่งความเข้าใจในปัญหาของนักวิจัยของผู้ให้ทุนและผู้ควบคุมการวิจัย เป็นสิ่งที่ซาบซึ้งใจของ อ.แหวว และทีมงานอย่างยิ่งค่ะ การทำงานวิจัย โดยเฉพาะการทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นงานที่ยากจะผลิตงานให้ได้อย่างตรงต่อเวลา และเป็นงานที่ยากที่จะหาผู้วิจัยร่วมและผู้ช่วยวิจัย การบริหารงานวิจัยจึงเป็นเรื่องที่ยาก และเมื่อมีปัญหาบริหารจัดการ ปัญหาการบริหารวิชาการก็จะตามมา            

           มีความในใจที่อยากจะเล่าในรายละเอียดอีก ๒ เรื่อง แต่เขียนในบันทึกที่แยกออกไป และเขียนมานานแล้ว มีคนมาอ่านมากแล้วค่ะ ท่านที่ยังไม่ได้อ่าน เชิญนะคะ กล่าวคือ

(๑)บรรยากาศการทำงานวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ   http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/50058  

(๒)แรงบันดาลใจในการปรับเป้าหมายการทำงานวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/50263 

          อยากให้เพื่อนนักวิจัยมาช่วยอ่าน และสะท้อนความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ อาจมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิจัย และแนะนำ อ.แหววนะคะ หรือที่ อ.แหวว อยากขอคำแนะนำมากที่สุด ก็คือ แนวคิดในการใช้ประโยชน์ผลของการวิจัยค่ะ

---------------------------------------------------------

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

---------------------------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalityless

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยเพื่อการพัฒนา#อ.แหวว#ปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน#เด็กเยาวชนและครอบครัวไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ#โครงการเด็กไร้รัฐ

หมายเลขบันทึก: 81991, เขียน: 05 Mar 2007 @ 12:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)