body {
     font-size:8pt;
     font-family:Tahoma, "MS Sans Serif";
}
.small {
     font-size:90%;
}
.large{
     font-size:110%;
}

<font class="small">small</font>
<font>normal</font>
<font class="large">large</font>


     เป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษรของเพจ ในคราวเดียวทั้งเอกสาร ถ้าตำแหน่งใดต้องการขนาดตัวอักษร ใหญ่หรือเล็กกว่าปกติ ก็ให้กำหนดขนาดตัวอักษรนั้นๆเป็น % เทียบกับ body