เช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา  เสียงรถตุ๊ก ๆ  ซึ่งเป็นรถที่ประกอบขึ้นง่าย ๆ  ใช้เครื่องรถไถนาเดินตาม  เป็นต้นกำลัง   วิ่งเข้ามาจอดในโรงเรียน    เป็นที่รู้กันในหมู่เด็ก ๆ  ระดับประถมศึกษา  วันนี้ห้องเรามีเงินเก็บอีกแล้ว

               ลังนมที่ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ  ถูกยกออกมาวางหน้าห้อง  กระสอบใส่ขวดน้ำดื่มถูกยกตามมาติด ๆ  รวมทั้งเศษกระดาษ  ที่พวกเขาได้เก็บใส่ถุงปุ๋ย  ถูกนำมาแปรค่าเป็นเงิน  ในส่วนของขยะที่ยังไม่ได้แยก  นักเรียนจะช่วยกันคัดแยกอย่างขมีขมัน  จดบันทึกน้ำหนักสิ่งของแต่ละประเภท  นำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

              สามารถประเมินความรู้  เรื่องการช่วง ตวง วัด  การคาดคะเนน้ำหนัก  ได้เป็นอย่างดี  มีมาตรฐานกว่าข้อสอบ NT  ที่ถูกส่งมาจากกรุงเทพเมืองฟ้าเป็นไหน ๆ

               จำนวนเงินที่ได้  เป็นเพียงผลพลอยได้เพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น  แต่กระบวรการที่นักเรียนได้รับในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   การไม่ทิ้งขยะให้เกลี่อน  แต่เก็บไว้ขายจะเป็นประโยชน์มากกว่า  เป็นการปลูกฝัง คุณลักษณะที่ดี  ให้กับเด็ก  ลดภาระการทำความสะอาดในแต่ละวัน