อาจารย์ป๋วย บรมครูคู่แผ่นดิน  

     ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี อิสรชน จะต้องรำลึกถึงบรมครูคู่แผ่นดินอยู่เสมอ ๆ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นแบบอย่างของคนดีที่น่ายกย่องและน่าถือเป็นแบบอย่างในการมีชีวิตที่ยิ่งกว่าพอเพียงที่กำลังรณรงค์และเรียกร้องกันอยู่ทุกวันนี้ 

     อาจารย์ป๋วย ผู้ที่อิสรชน ยึดแบบอย่างในการทำงานที่มุ่งมั่น และมุ่งหวังให้เกิดความเท่าเทียม ความเสมอภาค ของคนในบ้านในเมือง ภายใต้การทำงานที่ ไม่เน้นงานใหญ่ แต่เน้นความสม่ำเสมอเน้นความจริงจังและจริงใจในการทำงานด้วยความมุ่งมั่น และมีจิตใจที่มั่นคงไม่ไหวเอนไปกับสิ่งเร้าและยั่วยุที่อยู่แวดล้อม 

     สันติประชาธรรม คือแนวคิดแนวอุดมการร์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นแบบเพียงพอและ สม่ำเสมอไม่ผลีผลาม แต่ ตอกย้ำซ้ำ ๆ อย่างไม่หยุดหย่อน ทำในงานเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยไม่คิดถอนใจหรือหันหลังกลับ สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมอย่างสม่ำเสมอไม่รีบร้อน เข้าทำนอง ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม 

     ด้วยคล้ายวาระวารวันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  อิสรชน ขอกราบกรานท่านอาจารย์และยกย่องให้ท่านเป็น บรมครูคู่แผ่นดิน ในความเห็นของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ด้วยใจที่ยอมรับและซาบซึ้งด้วยความจริง