ด้วยความคิดริเริ่มขออ นพ สุภัค ปิติภากรและความร่วมมือร่วมใจของทีม พรส ทีมแห่งการสร้างความสามัคคีในโรงพยาบาล ที่อยากให้ทั้งโรงพยาบาล ได้ทราบข่าวดี สิ่งดีๆ เรื่องดีๆที่เกิดขึ้น ในโรงพยาบาลเชียงรายฯ

วารสารเวทีสัญจร โรงพยาบาลเชียงรายฯจึงได้เกิดขึ้นมา  ให้คนที่ยังไม่ทราบเรื่องราว ความดีต่างๆ ในโรงพยาบาลเชียงราย ที่เล่าในเวทีสัญจรสด ได้มีโอกาสได้อ่าน ได้เห็นรูป ได้ทราบบรรยากาศ ได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง เลียนแบบ เอาไปดัดแปลงต่อ ยอด 

 

 ความดี เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น จะไม่ลอยหายไปกับลม  จะคงอยู่ แจกจ่ายให้คนในโรงพยาบาล ได้ร่วมรับรู้ และยินดีกับความดีงามความสำเร็จที่เกิดขึ้น  

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">น่าชื่นชมในความคิดริเริ่ม และการทำความคิดนี้ให้กลายเป็นจริง เรื่องราวดีๆ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น จะส่งเสริมให้คนทำดี ยิ่งทำดียิ่งขึ้นไป และคนที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านจะมีกำลังใจและแรงใจที่จะทำเรื่องดีๆต่อ เป็นเล่มให้พกพาให้เก็บไว้อ่านซ้ำได้ ไม่สูญสลายไปกับกาลเวลา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>  วารสารมีกำหนดจะออก ประมาณอาทิตย์ละ 1 เล่ม มี 3  แผ่น  พิมพ์ 4 สี มีภาพประกอบสวยงามทุกหน้า </p><p></p><p></p><p></p><p>ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลจะได้รับวารสารที่สวยงามน่าอ่านนี้ ภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ </p><p></p>