เรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน    ครูอ้อยจะเขียนบันทึกลงในบล็อกชื่อ...ครูสิริพรกับบันทึก  
แต่อาการที่เกิดขึ้นก็คือ.......ครูอ้อยไม่สามารถเขียนบันทึกลงในบล็อกนี้ได้  เนื่องจากบริเวณที่จะให้เขียนบันทึกนั้นไม่ปรากฏ 
ครูอ้อยต้องนำบันทึกมาเขียนในบล็อกที่ชื่อ.....เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยากรู้จังว่า 
อาการแบบนี้เกิดขึ้นกับท่านบ้างหรือเปล่า....
S..O..S..
S..O..S..