การพัฒนาองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน ตอนที่ 3

พัช พอช.
ยกระดับองคืกรการเงินชุมชนสู่การสร้างทุนตนเองที่สามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิกได้ในทุกด้าน

         แนวทางการเชื่อมโยงองค์กรการเงินกับการพัฒนาประเด็นอื่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้คือ 1. ใช้องค์กรการเงินเป็นกิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงกลไกรัฐและขยายสู่กิจกรรมอื่น ๆ 2. ใช้ฐานข้อมุลองค์กรการเงินชุมชนเพื่อค้นหากิจกรรมและหาแกนนำมาทำงานอย่างต่อเนื่อง3. สร้างกิจกรรมการออมเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นงานอื่น ๆ ใช้เรื่องออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและเป็นฐานเงินทุนในการหนุนกิจกรรมที่สำคัญ4. ผลักดันกิจกรรมในชุมชนให้ท้องถิ่นยอมรับจัดเป็นยุทธศาสตร์องค์กรการเงินสู่การแก้ปัญหาหนี้สินให้กับสมาชีก ปัญหาเรื่องที่ดิน ปัญหาการจัดการทรัพยากร  เป็นต้น 5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรการเงินและจัดระดับความเข้มแข็งขององค์การการเงิน 6.ใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นฐานใก้เกิดการเชื่อมโยงองค์กรการเงินและขยายผล        ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระดมความคิดเห็นของผุ้แทนชุมชนในการสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างระบบการเงินชุมชนฐานรากเมื่อเดือนพ.ยที่ผ่านมา   หลังจากนั้นในแต่ละภาคได้กลับไปวางแผนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนอย่างเข้มข้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่อยากเห็นชุมชนมีการสร้างทุนของตนเองลดการพึ่งพาจากภายนอกโดยเริ่มที่ภาคอีสาน มีการสัมนายุทธศาสตร์การฟื้นฟูทุนชุมชนภาคอีสานขึ้นโดยใช้บ้านม่วงหวาน ต.โคกเจริญ จ.บุรีรัมย์เป็นกรณีศึกษาซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากจะบันทึกต่อในตอนหน้าค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMกับการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#test

หมายเลขบันทึก: 81889, เขียน: 04 Mar 2007 @ 18:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

          ตามอ่านเรื่องการเชื่อมใยงองค์กรการเงินกับการพัฒนาประเด็นอื่นๆครับ น่าสนใจทีเดียว

ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ
IP: xxx.131.220.50
เขียนเมื่อ 

องค์กรการเงินชุมชนดูจะมีศักยภาพมากที่สุดที่จะเป็นตัวกลาง เชื่อม หรือ บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่  เหมือนที่คุณสุรศักดิ์ของวังอ่างเรียกว่า "กวนยาหนม"

สนับสนุนเต็มที่ค่ะ

   แวะมาเยี่ยมคะ...และเห็นด้วยกับแนวคิดของน้องพัช

และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน

กิจกรรมต่าง ๆที่จะนำมาเชื่อมโยงกันในโอกาสต่อไป

อย่างเต็มที่คะ....

ครูแต้วเมืองคอน  

คุณพัชณีคะ

ได้ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาโครงการระบบแลกเปลี่ยนชุมชนแล้วนะคะ  ยินดีมากค่ะ  งานนี้บังศักดิ์ของกลุ่มที่วังอ่างก็ตอบว่าจะมาเข้าร่วมด้วยค่ะ

การบูรณาการกิจกรรมกลุ่มที่วังอ่างมีแนวคิดใกล้เคียงระบบแลกเปลี่ยนชุมชนค่ะ  น่าเสียดายที่เพิ่งได้มีโอกาสรู้จักกลุ่มนะคะ