กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปกิบัติงานสำหรับผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2550" ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550  ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น กรุงเทพ ฯ

        

ผมได้รับการติดต่อจากคุณสำราญ สารบรรณ์ กองวิจัยกรมส่งเสริมการเกษตรมาล่วงหน้าหลายวัน  เพื่อให้เตรียมตัวเดินทางไปร่วม สัมมนาและเป็นวิทยากรด้วยช่วงท้าย การสัมมนา เพราะจะพูดคุยกันเรื่อง KM หลังจากรับทราบการชี้แจงงานโครงการแล้ว

         ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 300 คน มีนักวิชาการส่วนกลาง นักวิชาการเขต และนักวิชาการจากทุกจังหวัด ๆ ละ 3 คน ยกเว้นนครศรีธรรมราช 4 คน

         ขอยกยอดไปที่บันทึกที่น่าอ่าน ของ คุณพี่นันทา ติงสมบัติยุทธ์ 5 ตอน ที่นี่ครับ>>> [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5

         ในส่วนของผมมีมาเล่าให้ฟัง  ในช่วงวันที่เป็นวิทยากร ร่วมกับ พี่ทวี มาสขาว  จากนครพนม  พี่สายัณห์ ปิกวงศ์ จากกำแพงเพชร และคุณ อ้อย อุษา ทองแจ้ง กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ โดยก่อนหน้าที่เรา ทั้ง 4 คนจะขึ้นเวที  ได้มีการนำเสนอ  VCD เครือข่าย KM ประเทศไทย ให้ที่สัมมนาชม   และต่อด้วยการบรรยายพิเศษ "หลุมดำ...การจัดการความรู้"  โดย ท่าน อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด   ฟังแล้วหลุมนั้นยังมีให้ตกอีกเยอะหลุมมาก ๆ  เพราะในความเป็นคนของคนนี่มีอะไรลึก ๆ ที่ติดยึด  ติดยึดในส่วนของกายไม่น่ากลัว  แต่ติดยึดอยู่ในใจนี่  ต้องใช้เวลาในการแก้และต้องเยียวยาหนักและนาน กว่าจะหายป่วยได้   และอาจไม่หายได้ในบางคนด้วยซ้ำ

          แต่แปลกนะครับ  คนที่เคยป่วยเป็นโรคเบื่อหน่าย KM นั้นถ้ารักษาให้หายได้จะฟื้นตัวมีพลังมาก ๆ เป็น 10 เท่า  และเป็นพลังแห่งคุณภาพ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะเจอทางสว่าง และมีปัญญา

          คำ และ ความหมาย ตามที่ท่านอาจารย์ประพนธ์ ได้พูดถึง ผมเองจะเจอบ่อยมาก  ในส่วนของคนที่มีใบยืนยันความรู้ติดอยู่ที่ฝาบ้าน  แต่สำหรับชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่มีปัญหาติดตรงนี้  ช่างขี้สงสัยและอยากรู้มาก ๆ จริงๆ ในเรื่องนี้สำหรับคนวุฒิสูง   

          อยากให้เราอธิบายให้ได้  อธิบายแล้ว ก็ไม่ไตร่ตรองกลับวิ่งหนีมันอีก และตกหลุมดำด้วยความมืดบอดในที่สุด 

          ชอบนำปัญหามาขบคิด  เหมือนติดเป็นธรรมเนียมในการพูดคุย เมื่อคิดจะทำอะไร  จนในที่สุดพ่ายแพ้แก่ปัญหาไปเลย  ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ลงมือทำ เหมือนที่เขาพูดกันว่า "ตีตนไปก่อนไข้ "  ดู ๆ แล้ว KM นั้นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกจิตใจเป็นส่วนสำคัญ  จิตใจฝ่อก่อนอย่างอื่นก็ฝ่อตาม