คุณครูชนิภา เป็นคุณครูสอนวิชาการงานอาชีพคุณครูมีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆครั้งนี้ได้ประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษชำระ ที่ตกแต่งด้วยผ้าไหม ไปจัดแสดงที่โรงแรมปาร์คนายเลิศ โดยมีท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ซึ่งเป็นผู้อุปการะของโรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้นำผลงานของนำผลงานของนักเรียนไปจัดจำหน่าย เพื่อนำเสนอว่าโรงเรียนของเราได้มีท่านเป็นผู้อุปการะ ช่วยเหลือ ด้านต่างๆ ในการจัดแสดงในครั้งนี้ได้มีชาวต่างชาติและผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมให้ความสนใจและซื้อเป็นจำนวนมากประมาณถึง 30 ชิ้น ชิ้นละ 120 บาท ซึ่งความภูมิใจในครั้งนี้ที่คุณครูได้รับคือการนำความรู้ ความคิดที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นหนทางในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้อีกทางหนึ่งด้วย