เมื่อวานช่วงว่างได้ผ่านไปเจอบันทึกนี้... วันแห่งความรักของชาวโลก ...ของคุณ นาง ศิริรัตน์ ภู่ระหงษ์ ผู้มีนามสกุลเหมือนท่านอาจารย์สังเวียน ภู่ระหงษ์ อดีตนายกสมาคมเปรียญธรรม 

 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ  จากบันทึกนั้นผมนึกชมที่นำเอาความรักมาเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนา  ทำให้ผมคิดต่อซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับว่า 

ช่วงเดือนแห่งความรักนี้เป็นช่วงที่วันนั้นพระจันทร์เต็มดวงและกลมมากที่สุดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด

เมื่อย้อนไปในอดีตเป็นพันปีล่วงแล้วช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงนั้นในค่ำคืนนั้นเองเป็นวันที่ตรงกับวันศิวาราตรี ของศาสนาพราหมณ์

และตรงกับวันมาฆะบูชาของศาสนาพุทธ  และตรงกับวันตรุษจีนของศาสนาในจีนแล้วยังมาคตรงกับวันของเซนต์วาเลนไทน์ ในศาสนาคริสต์อีกด้วย  

  เหตผลคือเป็นวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงที่สุด

เมื่อถึงวันศิวาราตรีชาวฮินดูออกมาไหว้พระเจ้าและลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคากันเป็นจำนวนมาก

พอถึงวันนี้พระสงฆ์เดิมเป็นชาวพราหมณ์เลยพากันไปพบพระพุทธเจ้าที่สวนไผ่โดยไม่ได้นัดหมายมี 1250 องค์และล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วทั้งนั้น 

แต่ละท่านล้วนบวชกับพระพุทธองค์  จึงมีคำกล่าวว่า

เป็นเหตุมหัศจรรย์ 4 ข้อคือ

 อะ อุ  ไม่  มา  อะคือพระอรหันต์มาประชุมกัน

 อุ คือ ทุกท่านบวชหรืออุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ 

 ไม่ คือต่างก็ไม่ได้นัดหมายว่าแต่มาเจอกัน 

 และมา  คือวันนั้นเป็นวันมาฆะกฤษ์ หรือวันพระจันทร์เต็มดวง 15 ค่ำ นั้นเองคือวันมาฆะบูชานั้นเอง 

  และในวันมาฆะบูชาเวียนมาถึงนี้ ( 3 มี. ค. 50 ) ผมจึงถือว่าเป็นวันแห่งความรักของมนุษย์โลกทั้งมวลด้วยประการฉะนี้แล