วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ก.พ. ๕๐ มีโอกาสอยู่บ้าน     ได้ออกไปวิ่งตอนสว่างแล้ว      ไปเจอต้นพญาสัตบรรณกำลังออกดอกรุ่นที่ ๒ เป็นต้นที่ปลูกอยู่คู่กับต้นที่ออกดอกรุ่นที่ ๒ ไปเมื่อต้นเดือน     ผมแปลกใจมากที่พญาสัตบรรณออกดอกรุ่นที่ ๒ ต้นฤดูร้อน     เป็นเพราะความปรวนแปรของฤดูกาลหรืออย่างไร

           เมื่อวิ่งครบ ๓๐ นาที ผมฉวยกล้อง Canon EOS 30D ไปถ่ายรูปทันที     จำได้ว่า ดร. อโณทัยเคยขอรูปต้นพญาสัตบรรณทั้งต้นเพื่อดูว่ามันใหญ่โตแค่ไหน     จึงถ่ายมาฝาก     ต้นนี้สูงประมาณ ๑๕ - ๒๐ เมตร ซึ่งยังเตี้ยกว่าต้นที่บ้านผม    สูงประมาณ ๓๐ เมตร ร่มเงาประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ เมตร 

                              

                                ต้นสูง ๑๕ - ๒๐ เมตร 

                              

           เห็นเปลือกแห้งของฝักที่เกิดจากดอกชุดแรก

                               

                            มีช่อดอกตูมแบบนี้เต็มต้น

                              

                        อีกไม่กี่วันก็จะบานหอมชื่นใจ

                

                   นี่ก็หอมอ่อนๆ ชื่นใจ  ดอกอะไรเอ่ย

วิจารณ์ พานิช
๒๕ ก.พ. ๕๐