คติประจำใจของครู "จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด"

- ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่รักยิ่งของครู "ครูอยากให้นร.ทุกคนของครูทุกคนตั้งใจเรียน สนใจ และเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนมากขึ้น เพราะทุกวันนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ถ้าเราไม่สนใจก็เท่ากับเรายอมแพ้ที่สำคัญครูอยากให้นร.มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นเป็นศูนย์กลางในชีวิต ครูเห็นเด็กบางคนตอนม.1เรียบร้อย แต่พอเจอกับเพื่อนที่ไม่ดีก็ไปเลียนแบบเขา เห็นเค้าทาปากก็ทาด้วย ทีแบบอย่างที่ดีๆ ก็ไม่ทำตามจนนักเรียนบางคนเลียนแบบเขาจนลืมความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วอีกหน่อยจะเหลือความเป็นตัวเองอะไรให้ภาคภูมิใจ ก็อยากฝากให้นักเรียนลูกๆเอาไปคิด ยังไงก่อนที่จะทำอะไร ควรคิดถึงพ่อแม่ก่อนให้มากๆ ไม่มีใครรักเราเท่าท่านอีกแล้ว"

- ประสบการณ์ในการสอนที่ผ่านมา

   ครูสอนนักเรียนมาหลายสิบปีก็ได้เจอกับนักเรียนหลายรุ่น แต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไป แต่ครูเห็นที่เหมือนๆกันก็คือ เวลาที่คุณครูท่านอื่นเข้ามาสอนก็จะมีพวกนั่งหลับในห้อง หวีผม คุยกันบ้างล่ะ ไม่ตั้งใจเรียน แต่เวลาที่ถึงคาบครู นักเรียนก็จะนั่งตัวตรงกันอย่างเป็นระเบียบ อาจจะเป็นเพราะครูเป็นคนเจ้าระเบียบก็ได้ทำให้เด็กกลัวครูและจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่น แต่ผลดีมันก็ตกกับตัวของนร.เองเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะได้รับความรู้ในสิ่งที่ครูสอนไปด้วย

-สิ่งที่คุณครูภาคภูมิใจในชีวิตของความเป็นครู

   นร.ทุกคนคงจะเคยเรียนกับครูตอนม.1ก็คงรู้ว่าเป็นอย่างไร ก็ทุกรุ่นอีกเหมือนกัน นักเรียนจะไม่ค่อยชอบครูตอนที่ครูสอน แต่มีสิ่งที่ครูรู้สึกแปลกๆคือ ทุกรุ่นเลยตอนเรียนกับครูจะไม่ค่อยชอบครูแต่ครูไม่ท้อพยายามสอนเค้าให้เต็มที่ พอเขาไปอยู่ในชั้นที่โตขึ้น นร.ที่เคยไม่ชอบครูกลับมานึกถึงครู เห็นถึงความปรารถนาดีที่ครูมีให้ เห็นได้จากโครงการครูดีในดวงใจ ที่มีการลงคะแนนทุกๆปี นร.ส่วนใหญ่ก็จะลงคะแนนให้ครูเพราะครูจะมีคะแนนในอันดับต้นๆของครูผู้หญิง ตรงนี้ทำให้ครูรู้สึกดีใจ และมีกำลังใจในการสอนนร.ให้ดีขึ้น เพราะอย่างน้อยครูก็ได้รู้ว่า ความปรารถนาดีที่ครูมีให้นักเรียนไม่สูญเปล่า ครูหวังว่านร.ทุกคนจะเป็นนร.ที่ดี เป็นลูกที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป