ความภาคภูมิใจของครู  อยู่ในส่วนเกินลึกๆของหัวใจ ครูภาคภูมิใจอยู่คนเดียว ที่ได้ช่วยให้นักเรียน คนหนึ่ง ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2548 ต้นๆเทอม 1 นักเรียนคนนี้มีปัญหาส่วนตัว เกือบจะไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนต่อ แต่บังเอิญครูไปพบพอดี ครูเลยขอแก้ปัญหาและช่วยเหลือทุกกรณี เท่าที่ครูพอจะช่วยได้ ปัจจุบันนักเรียนคนนี้กำลังจะจบช่วงชั้นปีที่  3  ครูเฝ้าภาวนา ทุกวันให้เธอเรียนจบอย่างน้อยๆ ช่วงชั้นที่  3 ก็ยังดีกว่าไม่ได้เรียนเลย