นิทานสำหรับเด็กมีหลายประเภทแต่ที่เด็กส่วนใหญ่ชอบ มักจะเป็นเรื่องที่มีภาพประกอบ สีสันสดใส สะดุดตา น่าอ่าน