ก่อนอื่นให้คลิกที่ปุ่มสตาร์ท (start) เลือกที่รัน (run) 
        เมื่อปรากฏรูปขึ้นมาแล้วให้พิมพ์คำสั่งว่า OSK (ย่อมาจาก On-Screen   Keyboard) ผลที่ได้คือ คีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอ บนหน้าจอจะแสดงโปรแกรมที่มีหน้าตาแป้นคีย์บอร์ด คุณสามารถเลือกคลิกตัวอักษรหรือปุ่มคำสั่งที่มีบนแป้นคีย์บอร์ดได้ตามต้องการ