GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปีภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ

การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของคนไทย

             ปีพุทธศักราช 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระชนมายุครบ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์

ท่าน ประชาชนชาวไทยทุกคน จึงควร อ่าน เขียน พูดภาษาไทยให้

ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ภาษาไทย
หมายเลขบันทึก: 81420
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)