คำสอนของพ่อ

มีเวลาว่างอย่าให้เสียเปล่า จงทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดิน จิต จะสงบอย่างไร หากมัวใส่ใจกับคำพูดคนอื่น ความกตัญญูคือคุณค่าของคนที่น่านับถือ งาน หนักเพียงใด หากทำด้วยใจและความสุข เราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลย อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยไม่ได้พยายาม หากอยากประสบความสำเร็จ จงทำงานที่ตัวเองถนัดอย่าหวังพึ่งพาผู้อื่น เมื่อคิดจะทำอะไร หากคิดมากไป เมื่อไหร่จะได้ลงมือทำ มองโลกในแง่ดี ชีวิตจะมีความสุข

ทำอะไรจงทำให้ดี เพราะจะไม่มีเสียใจในสิ่งที่ทำ