วันนี้ดีใจที่ได้เรียนระเบียบวิธีวิจัยกับ ศ.ดร.อภิชัย  พันธเสน เป็นเนื้อหาที่ดีมาก อาจารย์ได้ให้วิสัยทัศน์และแนวคิดที่จะดำเนินการต่อไปในการทำหัวข้อวิทยานิพนธ์ ถือว่าเป็นกำลังใจจากอาจารย์และพี่ ๆ น้อง ๆ ที่จะเป็นพลังให้เดินต่อไปอย่างมีคุณภาพ

ขอบคุณครับ