มีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครอง

เมื่อยามสองเราต้องจากไกล

พาดวงใจเลื่อนลอย ฝากบทเพลงบรรเลงให้ไว้

เธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอ

ฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอ

แม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจ

หากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้

เธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอ

แม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบ้าง

อย่าให้อ้างว้างอยู่เดียวดาย

ฉันจะเฝ้ารอ รอเพื่อพบกันใหม่วันที่

ดวงใจฉันมีเธอ ดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่

เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนา

จะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รัก

เธอโปรดส่งใจคิดถึงหน่อย

อย่าให้ฉันคอยใจหงอยเศร้า จงสร้างรักเราให้มีพลัง

เพื่อรอการกลับมา

รอวันฉันรักเธอ ของคีรีบูน เชื่อแน่ว่าอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน จึงหามาให้ได้ฟังกันครับ